Nábor

Zajímá se vaše dítě o fotbalový míč, je soutěživé a baví ho sportovat?  
Právě to je pro něj vhodná příležitost vyzkoušet si, jaké to je být fotbalistou.  
V našem fotbalovém oddílu probíhají tréninky 3x týdně, děti jsou rozděleny podle věkových kategorií. Při trénincích děti získávají základní pohybové dovednosti i obratnost a postupně vytváří a rozvíjí dovednosti fotbalové. Dětem se věnují kvalifikovaní trenéři.  
Přijďte se k nám podívat!